فهرست مقالات


پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 1401، جلد ۱۳، شماره ۲۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی آسیب‌پذیری حوزه آبخیز تجن از نظر سیلاب با استفاده از روش BWM 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۲ مدل‌سازی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشتستان بوشهر با استفاده از هوش مصنوعی و زمین آمار 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۳ واسنجی و ارزیابی پارامترهای مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS در شبیه‌سازی وقایع منفرد بارش-رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن) 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۴ ارزیابی سناریوهای حدی تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه آبریز سد شهید رجایی تحت مدل HBV-light 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۵ بررسی تغییرات زمانی و مکانی آلودگی نیتروژن در زهکش اراضی با کاربری های مختلف در حوزه آبریز شیرود واقع در استان مازندران 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۶ تحلیل موانع مشارکت مردمی در طرح‌‌های آبخیزداری حوضه نینه‌رود استان قزوین 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۷ پهنه بندی و مطالعۀ میدانی لغزش و رانش ها در اطراف جاده‌های جنگلی دارابکلا-ساری 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۸ پویایی فرسایش خاک طی رگبار تحت تأثیر اصلاح کاربری اراضی در زیرآبخیزهای اولویت‌دار حوزه آبخیز گلازچای، آذربایجان‌غربی 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۹ تحلیل موانع و چالش‌های مدیریت مراتع از دیدگاه کارشناسان و خبرگان (مطالعه موردی: مراتع استان کرمانشاه) 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۰ تخمین حداکثر بارش محتمل در حوضه تالار استان مازندران به روش همدیدی 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۱ تغییرات زمانی رواناب و رسوب جریان رودخانه‌های کوهستانی سبلان 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۲ مدل‌سازی بارش-رواناب به‌منظور پیش‌بینی حداکثر جریان روزانه در شرایط تغییر اقلیم 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۳ تعیین مناطق احداث دیوار حائل به منظور کاهش سیل‌گیری اراضی روستای مهرگرد در اثر جریان سیلابی ناشی از شکست سد خاکی قره‌آقاچ 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۴ تعیین توزیع فصلی‌ وقوع بارش ماهانه در ایستگاه‌های باران‌سنجی استان اردبیل با استفاده از روش آمار دورانی (Circular Statistics) 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۵ بررسی کیفیت آب زیرزمینی متاثر از آببندان‌های پرورش در محدوده تالار-سیاهرود در استان مازندران 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۶ پهنه‌بندی و پایش خشکسالی هواشناسی در مناطق خشک بیابانی با استفاده از شاخص‌های SPI، SIAP و PN (مطالعه موردی: دشت زاهدان) 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۷ تحلیل حساسیت راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی در محیط فازی در زیر حوضه آبخیز یزد- خضرآباد (شهرستان صدوق) 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۸ بررسی اثر جداسازی آب شرب و بهداشتی بر کیفیت آب آشامیدنی و تهیه‌ی نقشه کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز بجستان) 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۹ اثربخشی اقدامات آبخیزداری بر فرسایش و رسوبدهی آبخیز قرناوه استان گلستان 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه