فهرست مقالات


International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning، 1401، جلد ۳۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Investigating the Effective Factors in the Formation of Urban Hangouts and Continuation of Their Lives (Case Study: the Daneshjoo Park in Tehran) 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۲ A Systematic Review of the Factors Affecting Elderly Mobility in Urban Spaces 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
۳ An investigation of Urban Green Spaces and Health Benefits considering the Influence of Specific Features of Green Spaces 1401/9/11 - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه