فهرست مقالات


بوم شناسی جنگل های ایران، 1401، جلد ۱۰، شماره ۲۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نقش قارچ‌های اندوفیت جداسازی شده از سرخدار بومی ایران (Taxus baccata) در کنترل زیستی قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۲ تأثیر شیوه‌های جنگل‌شناسی بر ویژگی‌های ساختاری توده جنگلی و خصوصیات خاک در جنگل‌های راش میان‌بند هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های سری الندان-ساری) 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۳ مدل سازی تنوع مکانی گونه های گلسنگ پوست زی در توده های جنگلی با استفاده از روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۴ ارزیابی کارکردهای بوم سازگان جنگلی با بهره گیری از روش های تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره (استان مازندران، بوم سازگان جنگلی شیاده و دیوا) 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۵ ارزیابی تنوع جوامع گیاهی زاگرس میانی در ارتباط با تغییرات تیپ پوشش گیاهی، فیزیوگرافی و خاک 1401/9/9 - Get XML Data ۴ بار
۶ تغییر تنوع گونه ای و بانک بذر خاک تحت تأثیر قرق و چرای دام در جنگل های مخروبه زاگرس میانی 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۷ تغییرات تنفس میکروبی و پتانسیل نیتریفیکاسیون خاک در توده‌های جنگلی با ساختار متفاوت در استان کردستان 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۸ تحول میراث‌ ساختاری خشک‌دار در فرآیند پویایی توده‌های خالص راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) (پژوهش موردی: جنگل خیرود نوشهر) 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۹ تنوع گونه ای و عملکردی مناطق گلازنی شده و کمتر دست خورده در جنگل های زاگرس شمالی 1401/9/9 - Get XML Data ۴ بار
۱۰ تأثیر سطوح مختلف خشکیدگی بر خصوصیات مورفولوژیکی برگ و بذر بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl. در جنگلهای زاگرس- استان کرمانشاه 1401/9/9 - Get XML Data ۴ بار
۱۱ معیارها و شاخص‌های انتخاب گونه برای جنگل‌های دست‌کاشت در مناطق خشک و نیمه‌خشک 1401/9/9 - Get XML Data ۴ بار
۱۲ بررسی قابلیت روش زمین آمار کریجینگ در پهنه بندی حجم سرپای جنگل (پژوهش موردی: منطقه هفتخال) 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۱۳ مدلسازی پراکنش گونه بنه (Pistacia atlantica) در استان ایلام با استفاده از روش ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻧﺘﺮوﭘﻲ (MaxEnt) 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۱۴ بومی‌سازی و اولویت‌بندی شاخص‌های بومکده در جنگل‌های شمال (مطالعه موردی: ‌روستاهای جنگل‌ دارابکلا) 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۱۵ بررسی اثربخشی مناطق حفاظت شده در گستره جنگل های هیرکانی ایران 1401/9/9 - Get XML Data ۴ بار
۱۶ بررسی تأثیر مسافت انتقال بذر روی خصوصیات کمی و کیفی نهال بلندمازو (مطالعه موردی: نهالستان چلمردی شرکت نکاچوب) 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۱۷ تعیین تراکم بهینه در توده‌های صنوبر (Populus deltoides) بر پایه روش Reineke (مطالعه موردی: استان گیلان) 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۱۸ ارتباط گستره‌های آتش‌سوزی با ویژگی‌های فیزیوگرافی در ناحیه رویشی زاگرس مرکزی، استان کرمانشاه 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۱۹ ارزیابی مدل ارتفاعی تاج مستخرج از پهپاد در آشکارسازی تک درختان در پارک جنگلی سیسنگان 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
۲۰ برآورد ذخیره کربن زی توده و لاشبرگ در جنگل های دست کاشت در پارک جنگلی لویزان تهران 1401/9/9 - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه