فهرست مقالات


رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1401، جلد ۱۰، شماره ۳۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ آزمون مدل وفاداری برند و انواع مشتریان در صنعت پوشاک ورزشی ایران 1401/9/7 - Get XML Data ۵ بار
۲ تدوین الگوی بازاریابی از طریق اینترنت در ورزش: مورد مطالعه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 1401/9/7 - Get XML Data ۵ بار
۳ مدلسازی اثر رهبری اخلاقی بر رابطه بین ویژگی های نظم آشوبی و توانمند سازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 1401/9/7 - Get XML Data ۵ بار
۴ طراحی مدل برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی با تاکید بر توسعه برند ملی 1401/9/7 - Get XML Data ۵ بار
۵ تدوین الگوی موانع توسعه ورزش تیراندازی با کمان در ایران 1401/9/7 - Get XML Data ۵ بار
۶ تحلیل علی اثرگذاری مدیریت سوءاستفاده در ارزش ویژۀ برند باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران 1401/9/7 - Get XML Data ۵ بار
۷ اعتباریابی مدل بهره وری برنامه های تخصصی بانوان در شبکه ورزش ایران 1401/9/7 - Get XML Data ۵ بار
۸ سطح بندی مولفه های شایستگی‌های حرفه‌ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران 1401/9/7 - Get XML Data ۵ بار
۹ تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی رفتارهای دوستانه با محیط زیست 1401/9/7 - Get XML Data ۵ بار
۱۰ تدوین چارچوب مفهومی تجارت اجتماعی در صنعت ورزش 1401/9/7 - Get XML Data ۵ بار
۱۱ شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در بهره وری تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان 1401/9/7 - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه