فهرست مقالات


فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران، 1401، جلد ۱۰، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سالمندی سالم و پیش بینی آن بر اساس عوامل فردی، روانی و اجتماعی در سالمندان شهر آمل 1401/9/6 - Get XML Data ۴ بار
۲ شناسایی عوامل موثر بر تجویز و مصرف غیرمنطقی داروهای تزریقی براساس درک و تجربه ذی نفعان 1401/9/6 - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه