فهرست مقالات


International Journal of Ethics and Society، 1401، جلد ۴، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Implications of the Bartering System in Counseling and Psychotherapy: An Economic Psychology and Ethical Approach 1401/9/3 - Get XML Data ۹ بار
۲ Effective Factors on Social Responsibility as a Moral Component in Bank 1401/9/3 - Get XML Data ۱۴ بار
۳ The Pattern of Application of Moral Education in Cyberspace Based on the View of Allameh Tabataba'i 1401/9/3 - Get XML Data ۱۴ بار
۴ Educational Ethics: The Role of the Democratic School in Primary Education 1401/9/3 - Get XML Data ۱۵ بار
۵ The Impact of Ethical Foundations on Reporting Audit Whistleblowing: Evidences from Private Audit Firms 1401/9/3 - Get XML Data ۱۶ بار
۶ Evaluating the Model of Information Transparency as an Ethical Component in Electronic Auctions in Organization for Collection and Sale of State-Owned Properties 1401/9/3 - Get XML Data ۳۱ بار
۷ Identification and Ranking of Antecedents Affecting Ethical-Emotional Acting in Education 1401/9/3 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ Designing an Entrepreneurial Marketing Model with Emphasis on Corporate Social Responsibility (CSR) 1401/9/3 - Get XML Data ۱۴ بار
۹ Ethical and Social Value Creation of Positive Marketing for the Company, Customer and Community 1401/9/3 - Get XML Data ۱۸ بار
۱۰ Investigating the Effect of Concept Mapping in Learning Ethics in Accounting 1401/9/3 - Get XML Data ۳۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه