فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1401، جلد ۹، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ عوامل تاثیر گذار بر تصادفات ترافیکی در رانندگان تاکسی های درون شهری شهرستان کرمانشاه – با تمرکز بر نقش خستگی و کیفیت خواب 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
۲ ارایه الگویی جهت تعیین محل های تجمع اضطراری در صنایع فرآیندی با استفاده از روش ترکیبی FAHP- FTOPSIS 1401/9/3 - Get XML Data ۵ بار
۳ شناسایی پارامترهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) موثر بر رایانش ابری در ارائه خدمات هوشمند در سیستم حمل و نقل ریلی 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
۴ بررسی ارتباط بین ساعات کار و استراحت رانندگان با وقوع تصادفات جاده ای (مطالعه موردی: رانندگان وسایل نقلیه سنگین) 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
۵ ارزیابی نقش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) به عنوان یکی از پارامترهای موثر بر رویکرد آینده‌نگاری فناوری در صنعت خودرو 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
۶ ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی در وظایف حمل و جابجایی بیمار با استفاده از روش های MAPO و ۳DSSPP 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
۷ ارزیابی دستورالعمل‌های ایمنی در صنایع و ارائه چارچوبی برای بهبود کاربردپذیری 1401/9/3 - Get XML Data ۵ بار
۸ بررسی مواجهه تنفسی کارگران نانوایی های مختلف شهر ارومیه با گردوغبار آرد در سال ۱۴۰۰ 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه