فهرست مقالات


جامعه شناسی تاریخی، 1401، جلد ۱۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعۀ تطبیقی تحولات علم اجتماعی در عصر توتالیتاریسم (تجربۀ آلمان، شوروی و چین) 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
۲ زمینه‌ها و ریشه‌های شورش مردم نی‌ریز فارس در عصر ناصری 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
۳ بررسی تطبیقی هویت اعتراضی و نهادهای سازمانبخشِ جنبش‌های اجتماعی در ایران طی سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۹۶ 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
۴ پوشاک و نقش آن در انعکاس تمایزات اجتماعی عصر قاجار براساس نظریۀ تمایز بوردیو 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
۵ متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ایران و مسئلۀ حقوق اساسی ملت 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
۶ نظریه‌های انحطاط تمدن اسلامی 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
۷ نقد دیدگاه« تضاد دولت و ملت» 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
۸ سرمایۀ اقتصادی ـ اجتماعی بازاریان و نقش‌آفرینی آن‌ها در انقلاب مشروطه 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
۹ سندشناسی اسناد متعه در دورۀ پهلوی اول (تأثیر قوانین جدید) 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ مطالعۀ فرایند شکل‌گیری دولت در عصر جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ـ۱۳۶۸)، با تأکید بر عاملیت رهبری 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
۱۱ جایگاه بسیج تدارکی، تدافعی و تهاجمی بازار در انقلاب اسلامی ایران 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
۱۲ تأثیر درباریان و روحانیون در ارجاع زنان به پزشکان خارجی در دورۀ ناصری؛ مطالعه‌ای اجتماعی 1401/7/1 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه