فهرست مقالات


آب و خاک، 1401، جلد ۳۶، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ کارایی مدل آکواکراپ در شبیه‌سازی عملکرد کینوا در مدیریت‌های مختلف کم‌آبیاری 1401/6/31 - Get XML Data ۱ بار
۲ ارزیابی سطوح مختلف آب آبیاری قطره‌ای نواری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا 1401/6/31 - Get XML Data ۱ بار
۳ بهینه‌سازی و امکان‌سنجی استفاده از سامانه‌های استحصال آب باران در اردبیل 1401/6/31 - Get XML Data ۱ بار
۴ ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای باغات انگور استان همدان با استفاده از روش تشخیص چندگانه (CND) 1401/6/31 - Get XML Data ۱ بار
۵ تاثیر نانو ذرات اکسیدروی (ZnO) بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌هایی با بافت متفاوت 1401/6/31 - Get XML Data ۱ بار
۶ تأثیر آلودگی به کادمیم بر تغییر و تبدیل کانی‌های رسی در خاک ریزوسفری گندم 1401/6/31 - Get XML Data ۱ بار
۷ مدل‌سازی بارش روزانه تبریز با روش‌های درختی ادغام شده با تجزیه فصلی-روند و رویکرد دسته‌بندی 1401/6/31 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه