فهرست مقالات


تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 1401، جلد ۱۹، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تکامل خوشه‌های کاربران بر اساس تغییر سلیقه آگاه بر زمان در سیستم پیشنهاددهنده 1401/6/30 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه