فهرست مقالات


حقوق اداری، 1401، جلد ۹، شماره ۳۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل گفتمان تقنینی مداخله کیفری در وضعیت تعارض منافع 1401/6/29 - Get XML Data ۱ بار
۲ نسبت فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری: درنگی بر رویه ۴۰ ساله اعلام مغایرت مقررات با شرع 1401/6/29 - Get XML Data ۱ بار
۳ واکاوی بزه ارتشاء در ساختار اداری دولت مدرن در ایران «با تاکید بر آراء امیل دورکهایم» 1401/6/29 - Get XML Data ۱ بار
۴ امکان‌سنجی تشکیل هیئت‌های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه‌های دولتی؛ مبانی، الگوها، چالش‌ها و راهکارها 1401/6/29 - Get XML Data ۱ بار
۵ توقیف اداری رسانه در حقوق ایران در پرتو آراء و عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها 1401/6/29 - Get XML Data ۱ بار
۶ تأملی بر آثار و پیامدهای دولت تنظیم‌گر بر حقوق بنیادین شهروندان 1401/6/29 - Get XML Data ۱ بار
۷ بررسی و نقد حقوقی حقوق و مزایای نامتعارف در ایران 1401/6/29 - Get XML Data ۱ بار
۸ تحلیل چالش‌های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان 1401/6/29 - Get XML Data ۱ بار
۹ شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری 1401/6/29 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ بررسی اصول و قواعد حاکم بر مجازات‌های اداری: مقارنه با مجازات‌های کیفری 1401/6/29 - Get XML Data ۱ بار
۱۱ ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم «شرکت‌ منفعت عمومی» 1401/6/29 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه