فهرست مقالات


مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1401، جلد ۱۷، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ فراارزشیابی کوریکولوم دوره دکترای تخصصی رشته آموزش پزشکی 1401/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۲ مقایسه آموزش با برنامه کاربردی موبایل و کلاس درس پازل بر به یادسپاری درس داروشناسی دانشجویان کارشناسی پرستاری 1401/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۳ ارتقاء وضعیت نظام استاد مشاور و منتورینگ در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۴۰۰ 1401/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۴ همبستگی بین پایبندی به منش بین حرفه‌ای و درک نسبت به ایمنی بیمار و تعهدحرفه ای در بین اعضای تیم جراحی 1401/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۵ دانشگاه، دانشجو و کارآفرینی: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 1401/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۶ بررسی علل تأخیر در دفاع از پایان نامه در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1401/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۷ چگونه سبک نگارش مقالات انگلیسی را ارتقاء دهیم (۲) 1401/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۸ کاربرد اینترنت اشیا در بیمارستان ها 1401/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۹ Humanities in Medical Education: Definition, Benefits and Application 1401/6/28 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه