فهرست مقالات


علوم و فنون نقشه برداری، 1401، جلد ۱۲، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رویکردی ترکیبی به سامانه‌های اطلاعات مکانی و تحلیل خوشه‌ای برای بررسی توزیع مکانی وقوع جرم (نمونه موردی: شهر قزوین) 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۲ کالیبراسیون خارجی فاصله‌یاب دوبعدی دوّار و دوربین با استفاده از تست‌فیلد ‌فتوگرامتری و توپ‌های پینگ‌پنگ ‌ 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۳ توسعه روشی نوین به منظور شناسایی سریع و خودکار درجات تخریب ساختمان ها از تصاویر و ابرنقاط پهپادی بعد از زلزله (مطالعه موردی: منطقه سرپل ذهاب) 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۴ آشکارسازی تغییرات فضای سبز تهران با استفاده از داده‌های سنجش از دور 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۵ تحلیل توزیع مکانی و زمانی رخدادهای طبیعی ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بر پایه گزارش‌های خبری 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۶ مدلسازی و پیش‌بینی تغییرات کاربری/پوشش اراضی با تحلیل مکانی-زمانی تصاویر سنجش از دور اپتیک و رادار 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۷ بهبود تخمین حجم زیست‌توده مناطق جنگلی ‌با استفاده از داده‌های راداری‌ و نوری سنجنده Sentinel و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک (مطالعه موردی: مناطق جنگلی نور) 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۸ شناسایی مناطق مستعد به وقوع زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و ترکیب مدل های یادگیری ماشین و الگوریتم های فراابتکاری 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۹ ارائه چارچوبی مکانی برای مدیریت، بررسی همبستگی مکانی و کنترل بیماری‌های واگیردار (مطالعه موردی شهرستان همدان) 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ ارائه یک روش مبتنی بر شبکه های یادگیری عمیق به منظور تشخیص پهپاد از داده های عمق 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۱۱ ارایه یک روش بافت‌آگاه تشخیصی به منظور پایش و هشدار بیماران انسداد مزمن ریوی با استفاده ‌از سیستم استنتاج فازی و GIS 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۱۲ تهیه ی یک بستر خودکار مبتنی بر وب برای جمع آوری داده های ترافیک 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۱۳ توسعه یک سامانه توصیه‌گر مکانی شخصی سازی شده برای ارایه خدمات ورزشی 1401/6/25 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه