فهرست مقالات


مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 1401، جلد ۱۴، شماره ۵۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ طراحی مدل سازمان حرفه‌گرا در شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران 1401/6/24 - Get XML Data ۱ بار
۲ مدل مدیریت روتین‌‌های فرایند نوآوری در شرکت‌‌های توربین‌‌های گازی (مبتنی ‌بر شبکۀ عصبی) 1401/6/24 - Get XML Data ۱ بار
۳ طراحی مدل تکنولوژی دیجیتال بر محیط و قابلیت‌ های استراتژیک بازاریابی شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان 1401/6/24 - Get XML Data ۱ بار
۴ طبقه‌بندی پروژه‌های CSR شرکت ملی نفت ایران در استان خوزستان بر اساس استاندارد ISO۲۶۰۰۰ و آنتروپی شانون و تاپسیس 1401/6/24 - Get XML Data ۱ بار
۵ شناسایی و اعتباریابی راهبردهای مؤثر در بلوغ مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران 1401/6/24 - Get XML Data ۱ بار
۶ ارائه الگوی شایستگی برای استعدادیابی و جانشین‌‌‌‌پروری در شرکت ملی گاز 1401/6/24 - Get XML Data ۱ بار
۷ مدل علّی فرسودگی شغلی بر اساس اضطراب سلامت، تعارض کار خانواده و تحمل ابهام در کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران 1401/6/24 - Get XML Data ۱ بار
۸ مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت 1401/6/24 - Get XML Data ۱ بار
۹ طراحی و اعتبارسنجی مدل توانمندسازی مدیران 1401/6/24 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه