فهرست مقالات


اکتشاف و تولید نفت و گاز، 1401، جلد ۱۴۰۱، شماره ۲۰۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اهمیت تکنولوژی هوشمندسازی چاه ها در زمینه ی مخزن، حفاری و بهره برداری 1401/6/24 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی ترکیب ارزیابی داده‌های درون‌چاهی قائم با داده‌های پتروفیزیکی در یکی از چاه‌های جنوب‌غربی ایران 1401/6/24 - Get XML Data ۰ بار
۳ نگاهی به مدل‌های تخمین هزینه‌های حفاری چاه‌های نفتی 1401/6/24 - Get XML Data ۰ بار
۴ افزایش بازدهی تصفیه‌ی پساب عملیات اسیدکاری با استفاده از دستگاه فرآورش نفت سیار 1401/6/24 - Get XML Data ۰ بار
۵ بهینه‌سازی نتایج تفسیر نمودار نگار تولید (PLT) با استفاده از نمودارهای دمایی و صوتی (SNL HPT-) در یکی از مخازن گازی ایران 1401/6/24 - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی فرآیندهای جذب مجدد و پیوستگی موئینگی با استفاده از مدل بلوک به بلوک شبیه ساز رتینا 1401/6/24 - Get XML Data ۰ بار
۷ درآمدی بر ماهیت و فرآیند رسیدگی هیات‌های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت 1401/6/24 - Get XML Data ۰ بار
۸ چالش‎ها و فرصت‎های فروش گاز از طریق خط لوله در چارچوب اصول و قواعد حاکم بر آن 1401/6/24 - Get XML Data ۰ بار
۹ تحلیل اثرات زیست‌محیطی بهره‌برداری از منابع نفت‌شیل بر آینده‌ی آن 1401/6/24 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ امضای بزر گترین تفاه منام هی سرمایه گذاری خارجی در تاریخ صنعت نفت با گازپروم روسیه 1401/6/24 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه