فهرست مقالات


طب توانبخشی، 1401، جلد ۱۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مروری بر ابزارهای ارزیابی عمومی خودمدیریتی 1401/6/23 - Get XML Data ۰ بار
۲ تعامل بین سفتی سطح و سفتی اندام تحتانی و تأثیر آن بر عملکرد و احتمال بروز آسیب 1401/6/23 - Get XML Data ۰ بار
۳ تأثیر بازی‌های جدی بر بازداری پاسخ، توجه انتخابی و پردازش دیداری‌فضایی در دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی: با تأکید بر دو بازی آموزش مغز و کاگنی‌پلاس 1401/6/23 - Get XML Data ۰ بار
۴ اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی مادران و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان با آسیب‌های جسمی‌حرکتی 1401/6/23 - Get XML Data ۰ بار
۵ مقایسه اثربخشی تمرینات یکپارچگی حسی با و بدون ربات یاری‌رسان بر تعاملات اجتماعی کودکان طیف اوتیسم 1401/6/23 - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی اثربخشی آموزش توان‌بخشی حرکتی بر حافظه فعال و توجه و تمرکز دانش­‌آموزان دچار اختلال یادگیری خواندن 1401/6/23 - Get XML Data ۰ بار
۷ تأثیر کاهش فعالیت بدنی بر بیان ژن‌های مورف-۱ و آتروژین-۱ متعاقب تمرینات ورزشی مختلف 1401/6/23 - Get XML Data ۰ بار
۸ مقایسه دو الگوریتم درخت تصمیم‌گیری ساده و جنگل تصادفی برای پیش‌بینی بیماری پوکی استخوان در مردان میانسال فعال 1401/6/23 - Get XML Data ۰ بار
۹ بررسی تأثیر ۱۲ جلسه ارتعاش کل بدن بر تعادل پویا در دو گروه سنی مختلف از افراد مبتلا به صافی کف پای انعطاف‌پذیر در شرایط خستگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی 1401/6/23 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ اثربخشی ۸ هفته تمرینات اصلاحی در محیط آب بر وضعیت پاسچر افراد دارای سندرم متقاطع فوقانی 1401/6/23 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ مقایسه تأثیر تمرینات منتخب تی‌آر ایکس و ایروفیتنس بر عملکرد ثبات مرکزی بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس 1401/6/23 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه