فهرست مقالات


بوم شناسی کاربردی، 1401، جلد ۱۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی وضعیت ذخیره ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis Day, ۱۸۷۸) با استفاده از مدل صید-حداکثر محصول پایدار در آب‌های جنوبی ایران (خلیج فارس و دریای عمان) 1401/6/22 - Get XML Data ۰ بار
۲ تنوع ژنتیکی Avicennia marina در اکوسیستم های ساحلی جنوب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ریخت شناسی 1401/6/22 - Get XML Data ۰ بار
۳ تفکیک فلوریستیک گروه‌های اکولوژیک بزرگ مقیاس در جنگل‌های زاگرس مرکزی 1401/6/22 - Get XML Data ۰ بار
۴ پایش تغییرات فراوانی پوسته استراکودها در مغزه رسوبی (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گاوخونی) 1401/6/22 - Get XML Data ۰ بار
۵ تجزیه و تحلیل روند تغییرات جمعیت زمستان گذران و جوجه آور اردک سرسفید (Oxyura leucocephala) در ایران 1401/6/22 - Get XML Data ۰ بار
۶ تحلیل لکه‌های داغ سنجه‌های سیمای سرزمین و شاخص رواناب سیمای سرزمین در استان اردبیل 1401/6/22 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه