فهرست مقالات


رویش روانشناسی، 1401، جلد ۱۱، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نقش طرحواره‌های هیجانی و سرشت و منش در شکل‌دهی صفات چهارگانه تاریک شخصیت 1401/6/20 - Get XML Data ۰ بار
۲ اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر بی‌توجهی و بیش‌فعالی در دانش‌آموزان بیش‌فعال ۱۳-۱۶ ساله 1401/6/20 - Get XML Data ۰ بار
۳ نقش تنظیم هیجان در تبیین اختلال خوردن هیجانی نوجوانان مبتلا به چاقی: نقش واسطه ای ذهنی سازی 1401/6/20 - Get XML Data ۰ بار
۴ اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر معنای زندگی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر درگیر بحران هویت 1401/6/20 - Get XML Data ۰ بار
۵ نقش میانجی رفتارهای مراقبتی در رابطه‌ی روابط موضوعی و صمیمیت زناشویی 1401/6/20 - Get XML Data ۰ بار
۶ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر تمایزیافتگی و تنظیم هیجان زنان آسیب‌دیده از بی‌وفایی زناشویی 1401/6/20 - Get XML Data ۰ بار
۷ پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس دانش جنسی و طرحواره‌های جنسی در زنان متأهل 1401/6/20 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه