فهرست مقالات


International Journal of Aquatic Biology، 1401، جلد ۱۰، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Toxicity of fipronil and atrazine on Metapenaeus affinis (Milne-Edwards, 1837) and their effects on oxygen consumption 1401/5/14 - Get XML Data ۰ بار
۲ Length-Weight relationships of nine goatfish species (Teleostei: Mullidae) from the Persian Gulf and Oman Sea 1401/5/14 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه