فهرست مقالات


اقتصاد و مدیریت شهری، 1401، جلد ۱۰، شماره ۳۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ طراحی مدل نظام آموزش شهروندی با رویکرد شهرهای آینده در شهرداری تهران 1401/5/13 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه