فهرست مقالات


مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1401، جلد ۸۰، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحریک عصب واگ در درمان بیماری‌های سیستم عصبی: یک مقاله مروری 1401/5/13 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ ارزیابی درمان‌های محافظه‌کارانه جهت کاهش علایم کوکسیدینیا: یک مرور سیستماتیک 1401/5/13 - Get XML Data ۸ بار
۳ بررسی علایم بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به آرتریت ایدیوپاتیک جوانان تحت درمان با پالس متیل پردنیزولون 1401/5/13 - Get XML Data ۸ بار
۴ بررسی تاثیر درمانی کوآنزیم "کیوتن" در بیماران مبتلا به ویتیلیگو جنرالیزه 1401/5/13 - Get XML Data ۸ بار
۵ قطعه‌بندی خودکار تومورهای گلیوما از مجموعه داده چالش BraTS ۲۰۱۸ با استفاده از شبکه U-Net دو بعدی 1401/5/13 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ هزینه‌های خدمات تحت پوشش نظام بازپرداخت بیمارستانی گلوبال در دانشگاه علوم پزشکی تهران 1401/5/13 - Get XML Data ۱۰ بار
۷ بررسی عوامل مؤثر در موفقیت احیای قلبی- ریوی در بیماران با ایست قلبی- ریوی داخل بیمارستانی 1401/5/13 - Get XML Data ۹ بار
۸ اثربخشی و عوارض یک ساله داروی ریتوکسیماب در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس درکرمانشاه 1401/5/13 - Get XML Data ۱۰ بار
۹ مقایسه دقت تشخیصی سونوگرافی در بالین با بررسی موضعی زخم در تشخیص آسیب‌های عصبی و تاندون اندام فوقانی: یک گزارش کوتاه 1401/5/13 - Get XML Data ۸ بار
۱۰ آنژیومیگزومای تهاجمی وولو: گزارش یک مورد 1401/5/13 - Get XML Data ۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه