فهرست مقالات


مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1400، جلد ۲۳، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارتباط پروتئین دریافتی و منابع غذایی آن با پیش دیابت در زنان بزرگسال تهرانی 1401/5/11 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی شیوع کم‌کاری تیروئید آشکار و تحت بالینی در بیماران دیابت قندی نوع ۲ بستری در بیمارستان های امام و گلستان اهواز در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 1401/5/11 - Get XML Data ۰ بار
۳ اثر تمرین ورزشی هوازی بر شاخص های آپوپتوزی و آنتی‌اکسیدانی بطن چپ موش‌های صحرایی مدل دیابت نوع دو ناشی از رژیم غذایی پرچرب و استرپتوزوتوسین 1401/5/11 - Get XML Data ۰ بار
۴ اثر زمان تمرین هوازی در چرخه ی روشنائی- تاریکی بر کنترل قند خون، بیان پروتئین SIRT۱ و نسبت NAD+/NADH در عضله‌ی اسکلتی موش های مدل دیابت نوع ۲ 1401/5/11 - Get XML Data ۰ بار
۵ اثر امپاگلیفلوزین بر الکترولیت ها و پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲: یک مرور ساختارمند و فراتحلیل 1401/5/11 - Get XML Data ۰ بار
۶ بیماری کلیه دیابتی بدون آلبومینوری در بیماران دیابتی: یک مطالعه مروری 1401/5/11 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه