فهرست مقالات


مجله اپیدمیولوژی ایران، 1400، جلد ۱۷، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ عملکرد روش اپیدمی متحرک در تعیین سطوح آستانه طغیان بیماری آنفلوانزا در ایران 1401/5/10 - Get XML Data ۱ بار
۲ بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک طغیان‌های سرخک در سال ۲۰۱۸ میلادی در جهان 1401/5/10 - Get XML Data ۱ بار
۳ مطالعه سهم حوادث غیرعمدی در تفاوت جنسی مرگ در ایران طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۵ 1401/5/10 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی شیوع درد کمربندلگنی و کمردرد در زنان باردار: مطالعه مرور ساختارمند و متاآلیز 1401/5/10 - Get XML Data ۱ بار
۵ ارتباط وضعیت اقتصادی– اجتماعی با عوامل خطر رفتاری بیماری‌های غیرواگیر: یک مطالعه موردی از شمال ایران 1401/5/10 - Get XML Data ۱ بار
۶ بررسی شیوع مصرف انواع مواد مخدر و عوامل مرتبط با آن در افراد بزرگ‌سال: نتایج فاز اول مطالعه کوهورت شاهدیه در استان یزد ۹۵-۱۳۹۴ 1401/5/10 - Get XML Data ۱ بار
۷ بروز و توزیع جغرافیایی سرطان پستان در استان همدان با استفاده از روش بیز 1401/5/10 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه