فهرست مقالات


بیهوشی و درد، 1401، جلد ۱۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تاثیر تمرین بر درد و پوسچر افراد دارای گردن درد مزمن: مقاله مروری روایی 1401/5/8 - Get XML Data ۰ بار
۲ مقایسه تأثیر تمرینات اصلاحی با شاخص گلوتئال به تنسور بالا و پایین ۵۰ بر درد، دامنه حرکتی و کینماتیک دوبعدی راه رفتن در زنان دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی 1401/5/8 - Get XML Data ۰ بار
۳ مقایسه پارامترهای ایزوکینتیکی عضلات مفاصل ران و زانو در فوتبالیست های حرفه‌ای مبتلا به درد قدامی کشاله ران و سالم: با رویکرد پیشگیری از آسیب 1401/5/8 - Get XML Data ۰ بار
۴ تاثیر تمرینات الگوی حرکتی بر روی دامنه حرکتی مفصل زانو در صفحه فرونتال در ورزشکاران با کمردرد مزمن غیراختصاصی حین فرود تک پا: یک کار آزمایی بالینی تصادفی 1401/5/8 - Get XML Data ۰ بار
۵ ارائه الگوی ساختاری ادراک درد براساس تروما کودکی ،طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی‌گری تنظیم هیجان در افراد مبتلا به درد مزمن 1401/5/8 - Get XML Data ۰ بار
۶ ارزیابی بالینی اثر پیشگیرانه آمانتادین خوراکی بر درد حین عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان درخرگوش سفید نیوزیلندی 1401/5/8 - Get XML Data ۰ بار
۷ مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت تجربه درد و بهزیستی روان‌شناختی بیماران آسیب طناب نخاعی 1401/5/8 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه