فهرست مقالات


مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 1401، جلد ۲۶، شماره ۹۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعۀ علل گرایش ایرانیان به فرهنگ حجاب فراتحلیل در بازۀ زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۱ 1401/5/7 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه