فهرست مقالات


تعلیم و تربیت استثنائی، 1401، جلد ۲۲، شماره ۱۶۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر مشکلات روانشناختی و خود تعیین گری در مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم 1401/5/2 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه