فهرست مقالات


آب و خاک، 1401، جلد ۳۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل حساسیت و عدم قطعیت مدل SWAT در شبیه‌سازی دبی جریان، رسوب و فسفر برای یک حوضه آبریز کوهستانی (مطالعه موردی حوضه رودخانه کرج) 1401/4/31 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی تاثیر تاریخ کشت روی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب آفتابگردان با استفاده از مدل AquaCrop 1401/4/31 - Get XML Data ۰ بار
۳ ارزیابی وضعیت آبی و مراحل بحرانی آن در ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgare) دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) 1401/4/31 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی شست وشوی خاک آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از شوینده سدیم دودسیل سولفات 1401/4/31 - Get XML Data ۰ بار
۵ بررسی اثر کود سوپرفسفات تریپل و شوری آب آبیاری بر تحرک و جذب کادمیم خاک 1401/4/31 - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی کارآیی روش TOPSIS در اولویت‌بندی اراضی برای کشت زعفران 1401/4/31 - Get XML Data ۰ بار
۷ تغییر شاخص‌های مغناطیسی و اکسیدهای آهن خاک در پی تغییر کاربری (مطالعه موردی: دشت مختار استان کهگیلویه و بویراحمد) 1401/4/31 - Get XML Data ۰ بار
۸ بررسی کارایی روش طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک در تخمین برخی ویژگی‌‌های خاک منطقه‌ی سمیرم اصفهان 1401/4/31 - Get XML Data ۰ بار
۹ پایش خشکی کشاورزی در مقیاس مزرعه مبتنی بر تصاویر دورسنجی مایکروویو رطوبت خاک 1401/4/31 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه