فهرست مقالات


حقوق پزشکی، 1401، جلد ۱۶، شماره ۵۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات الکترونیکی در حوزه سلامت در حقوق ایران 1401/4/30 - Get XML Data ۰ بار
۲ شرط ضمنی عرفی تعهد ایمنی در قراردادهای پزشکی 1401/4/30 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه