فهرست مقالات


کیمیای هنر، 1401، جلد ۱۱، شماره ۴۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ واکاوی نسبت «اشیاء» و «انسان» در فرم معماری از دیدگاه هستی‌شناسی ابژه‌محور؛ مطالعهٔ موردی: خانه‌های مکعبی و پردیس ملت 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۲ سینما و مخاطب به‌مثابهٔ دیگری و نظم گفتمانی فرافیلم وقتی همه خوابیم بهرام بیضایی 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۳ اقتباس و کوته‌نگاشت از متون ادبی در نگارگری؛ مطالعهٔ موردی: تحلیل سه روایت و نگارهٔ منتخب از خمسهٔ نظامی شاه طهماسبی 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی نمودهای پویانمایانه در پاره‌ای از شخصیت‌های نگاره‌های سلطان‌محمد نقاش 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۵ تحول تاریخی مضمون روایی «تَرک کردن آریادنه» در نقاشی اروپایی 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۶ تحلیل عناصر روایی قالیچهٔ داستان حضرت موسی(ع) براساس نظریهٔ تک‌اسطورهٔ جوزف کمبل 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۷ فکرتِ زیبایی با تکیه بر حیثِ التفاتی 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه