فهرست مقالات


اکتشاف و تولید نفت و گاز، 1401، جلد ۱۴۰۱، شماره ۱۹۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نانو فناوری مسیر دستیابی به صنعت نفت دانش بنیان 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی استفاده از روش‌های یادگیری ماشین به منظور دسته‌بندی سنگ مخازن هیدروکربنی در میدان نفتی A 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۳ بهینه‌سازی چندهدفه‌ی برنامه‌ی تولید و تزریق مخازن نفتی ـ مطالعه‌ی موردی 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی تکنولوژی هیدرات و انواع روش‌های انتقال گاز طبیعی 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۵ هوش مصنوعی در بالادستی نفت و گاز: روندها، چالش‌ها و سناریوهای آینده 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۶ برآورد تقاضای گاز و بررسی قدرت بازاری پنج کشور عضو مجمع کشورهای صادرکننده‌ی گاز طبیعی 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۷ تبیین ابعاد رژیم فناورانه‌ی حوزه‌ی بالادستی صنعت نفت 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۸ ارزیابی و مقایسه‌ی قراردادهای نفتی بیع‌متقابل، IPC و مشارکت در تولید در ایران 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
۹ تصفیه پذیری فاضلاب های نفتی با استفاده از بیورآکتورهای غشایی 1401/4/29 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه