فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1401، جلد ۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نمونه برداری از ویروس ها و عفونت های نوظهور: مرور سیستماتیک 1401/4/27 - Get XML Data ۱۴ بار
۲ بررسی تجربی افت انتقال صدا در شیشه های دوجداره پرشده با هیدروژل 1401/4/27 - Get XML Data ۱۲ بار
۳ مطالعه ارتباط وضعیت اجتماعی اقتصادی با رفتارهای ایمنی کارکنان پروژه ساخت و ساز مترو شهر قم 1401/4/27 - Get XML Data ۱۳ بار
۴ بررسی ارتباط بین مولفه های سبک زندگی و بار کاری ذهنی با شیوع ناراحتی اسکلتی – عضلانی: مطالعه موردی در صنعت خودروسازی 1401/4/27 - Get XML Data ۱۴ بار
۵ کاربرد روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی برای‌ ارزیابی ریسک عوامل انسانی در صنعت معدنکاری روباز 1401/4/27 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی دردهای گردنی NPQ 1401/4/27 - Get XML Data ۱۲ بار
۷ تاثیر جو ایمنی بر تعهد سازمانی کارکنان با میانجیگری اخلاق سازمانی در شرکت های پالایش گاز 1401/4/27 - Get XML Data ۱۳ بار
۸ شناسایی و ارزیابی پارامترهای بهداشت، ایمنی و محیط زیستی موثر بر پروژه‌های ساخت‌وساز شهری با تاکید بر توسعه پایدار 1401/4/27 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه