فهرست مقالات


پژوهش های فرسایش محیطی، 1401، جلد ۱۲، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ برآورد پتانسیل سیلاب و تعیین اولویت مناطق از نظر سیلخیزی توسط عوامل فیزیکی جهت مقابله با فرسایش در حوضه آبخیز حاجیلر 1401/4/2 - Get XML Data ۰ بار
۲ طبقه‌بندی لندفرم‌های ساحلی و تحلیل تغییرات زمانی- مکانی خط ساحلی جزیره قشم با رویکرد مدیریت یکپارچگی نوار ساحلی 1401/4/2 - Get XML Data ۰ بار
۳ شناسایی مناطق آسیب‌پذیر در مقابل بیابان‌زایی با استفاده از شاخص DVI (مطالعه موردی: استان کرمان) 1401/4/2 - Get XML Data ۰ بار
۴ نقش الگوی نمونه برداری در کارایی نقشه های پایش شوری خاک 1401/4/2 - Get XML Data ۰ بار
۵ مدل‌سازی و پیش‌بینی رواناب ماهانه در دامنه زمان (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره‌سو) 1401/4/2 - Get XML Data ۰ بار
۶ تحلیل همدید و ماهواره ای طوفان های گرد و غبار غرب و شمال غرب ایران (مطالعه موردی: طوفان‌های گرد و غبار روزهای ۱۵ تا ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۰ و ۱۷ و ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲) 1401/4/2 - Get XML Data ۰ بار
۷ پیش‌بینی تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کمیت و کیفیت آب زیر‌زمینی در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب) 1401/4/2 - Get XML Data ۰ بار
۸ بررسی سهم منابع تولید کننده رسوب ناشی از فرسایش های ورقه ای، شیاری، خندقی و آبراهه ای با استفاده از روش انگشت نگاری رسوب در حوزه آبخیز نی ریز استان فارس 1401/4/2 - Get XML Data ۰ بار
۹ تأثیر انواع کاربری زراعی بر تکامل خاک در منطقه شورگل بناب 1401/4/2 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ شبیه‌سازی مورفولوژیکی وقوع سیلاب در رودخانه نوران‌چای با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS 1401/4/2 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه