فهرست مقالات


فصلنامه پژوهشی خون، 1401، جلد ۱۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ میزان مصرف فرآورده‌های خون در بیماران تحت جراحی انتخابی ترمیم آنوریسم آئورت شکمی در بیمارستان شهدای تجریش 1401/4/2 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه