فهرست مقالات


پردازش علائم و داده ها، 1401، جلد ۱۹، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارائه یک سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر آنتولوژی برای مقابله با مشکل شروع سرد 1401/4/1 - Get XML Data ۴ بار
۲ روشی کارا بر پایه ترکیب مدل‌های یادگیری ژرف برای تجزیه ‌و تحلیل احساسات در متون 1401/4/1 - Get XML Data ۶ بار
۳ ارائه مدل یادگیر ترکیب کرنل ها برای پیش بینی سری های زمانی براساس رگرسیون بردار پشتیبان و جستجوی فراابتکاری 1401/4/1 - Get XML Data ۵ بار
۴ طراحی یک ساز و کار ارتباطی آگاه از ازدحام برای معماری شبکه بی‌سیم روی تراشه در سیستم‌های چندهسته‌ای 1401/4/1 - Get XML Data ۵ بار
۵ نهان‌نگاری در ایمیل با ظرفیت نامحدود از طریق لغت‌نامه 1401/4/1 - Get XML Data ۶ بار
۶ شناسایی رانش مفهوم در نگاره‌ی رویداد با استفاده از اطلاعات آماری گونه‌ها 1401/4/1 - Get XML Data ۶ بار
۷ الگوریتم تشخیص اجتماع مبتنی بر یادگیری تقویتی چندعاملی 1401/4/1 - Get XML Data ۶ بار
۸ استخراج رابطه مبتنی بر تعبیه لغات با فرآیند جمع سپاری 1401/4/1 - Get XML Data ۵ بار
۹ توصیفگر موضعی جدید با استفاده از نگاشت مرکاتور به منظور تشخیص اشیاء سه‌بعدی 1401/4/1 - Get XML Data ۶ بار
۱۰ ارائه یک روش موثر برای یادگیری مقاوم متریک در برابر نویز برچسب 1401/4/1 - Get XML Data ۴ بار
۱۱ توسعه روش‌های مبتنی بر رفع نویز اسپکل تصویر جهت رفع نویز ویدیو ویسار 1401/4/1 - Get XML Data ۶ بار
۱۲ وارسی ویژگی دسترس‌پذیری در سیستم‌های نرم-افزاری پیچیده و همروند با استفاده از الگوریتم‌های جستجوی هوشمند 1401/4/1 - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه