فهرست مقالات


مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1401، جلد ۱۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه خودارزیابی و ارزیابی همتایان از توانمندی بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۲ تجربیات ‌دستیاران و اعضای هیئت‌علمی در مورد پایبندی به تعهدات حرفه‌ای و چالش آموزش در پاندمی کرونا: یک مطالعه کیفی 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۳ مقایسه تطبیقی الگوی اعتبار بخشی برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری درایران، کانادا، آمریکا 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی تاثیر آموزش ترکیبی آمار زیستی بر یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۵ بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش نسبت به دانش پژوهی آموزشی در برنامه‌ های توانمندسازی از دیدگاه اعضای هیئت علمی 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۶ ارتباط پزشکی و ادبیات بر مبنای تأثیر و تأثر 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۷ بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت آموزش مجازی ازدیدگاه اساتید و دانشجویان رشته های توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در دوران کووید-۱۹ 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۸ آموزش شیمی و بیوشیمی در علوم پزشکی: ضرورت بکارگیری طرح‌واره‌های جنبشی در کلاس مجازی 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه