فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1401، جلد ۱۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر تمرین مقاومتی همراه با مکمل دهی ژل رویال بر سطوح بیان ژن های پیش ساز عامل رشد عصب و گیرنده ۷۵ P در بافت هیپوکامپ موش های صحرایی مدل آلزایمری شده 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۲ اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اختلالهای اضطرابی کودکان و نوجوانان در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۳ بررسی جایگاه اخلاق و قوانین در مراقبت های دارویی و بهداشتی 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی علل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی جهت دریافت خدمات سلامت 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۵ تأثیر طرحواره درمانی هیجانی بر شدت افسردگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بیماران مبتلابه اختلال افسردگی اساسی 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۶ تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن ۱-PARP قلبی در موش های صحرایی نر وابسته به متامفتامین 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۷ تجربه قربانیان دوم خطاهای پزشکی منجر به مرگ یا عارضه پایدار: یک مطالعه کیفی 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۸ رابطه فعالیت سیستم های فعال ساز رفتاری BAS و بازداری رفتاری BIS و اضطراب سلامت با نقش واسطه ای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۹ شاخصهای سلامت معنوی از منظر امام علی ع 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ مخاطرات، محدودیتها و تمهیدات افزون در مقابله با باج افزارها در زیرساختهای فناوری اطلاعات حوزه سلامت 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۱۱ مقایسه اثربخشی روان درمانی پذیرش و تعهد با رویکرد یکپارچه نگر بر پریشانی روانی افراد اقدام کننده به خودکشی 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۱۲ تعیین عوامل مؤثر بر بازنگری ساختار سازمانی مناسب برای تشکیلات تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه