فهرست مقالات


مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1400، جلد ۲۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ آینده پژوهی با روش سناریونگاری در نظام سلامت 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۲ تبیین فرآیند تعرفه‌گذاری خدمات دندانپزشکی در جمهوری اسلامی ایران 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۳ عوامل خطر همراه با افزایش مرگ ناشی از کووید-۱۹: یک مطالعۀ مروری 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۴ ارزشیابی برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک رویکرد کیفی 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۵ حکمرانی در نظام سلامت: یک مرور مفهومی 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۶ شبکه‌های اجتماعی بستری مناسب برای مشارکت مردم و آموزش بهداشت در همه‌گیری کووید-۱۹: عملکرد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۷ عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش اورژانس 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۸ ارائه خدمات سلامت به کارکنان شرکتهای نفتی: یک مرور تطبیقی 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۹ بررسی رضایت مندی پرسنل درمانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال۱۳۹۹ 1401/4/1 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه