فهرست مقالات


تعامل انسان و اطلاعات، 1401، جلد ۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه علم سنجی برای استخراج و تحلیل شبکه های کتابشناختی در حوزه یادگیری معکوس براساس نمایه استنادی 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۲ ارزیابی ساختار درونی الگوی اطلاع یابی الیس به منظورارائه هنجار فارسی ابزار اطلاع یابی در وب 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۳ ارزیابی فرآیند یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بر اساس مدل مارکوارت 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۴ طراحی چارچوبی برای ارزیابی جایزه فناوری اطلاعات برتر در همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۵ تأثیر توسعه قابلیت پویایی سیستم نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای بر مدیریت امنیت اطلاعات(مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور) 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۶ بازخوانی مدل رفتار اطلاع یابی بایستروم و ژارولین: آیا گستره مدل مذکور قابلیت نقادی دارد؟ 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه