فهرست مقالات


پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 1401، جلد ۱۴، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ طراحی سرفصل دروس معارف اسلامی با رویکرد سلامت محور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه