فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1401، جلد ۱۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم جنوب شرق ایران در مواجهه با عقرب و عقرب زدگی 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۲ تاثیر داربست پلی کاپرولاکتان حاوی عصاره متانولی برگ مورد و نانوذره نقره بر التیام زخم و خاصیت ضد میکروبی در زخم سوختگی عفونی شده با استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در موش صحرایی 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۳ طراحی الگوی توسعه مشار‌کت‌های عمومی- خصوصی نظام سلامت به روش فراترکیب 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۴ صلاحیت بالینی و عوامل موثر بر آن در پرستاران ایرانی: مرور سیستماتیک 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۵ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی مشهد نسبت به کوید ۱۹: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال ۱۳۹۹ 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۶ الگوی مصرف داروی مرکب هلیله برای پیشگیری و درمان بیماری C‌OVID-۱۹ و عوامل موثر بر آن: مطالعه مقطعی در شهر قم ، سال ۱۴۰۰ 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۷ اثر تمرینات استقامتی بر سطوح پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بافت بیضه در ناباروری القاشده توسط کادمیوم در موش‌های صحرایی نر بالغ 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
۸ بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس خود ارزیابی خطر سقوط در سالمندان 1401/3/31 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه