فهرست مقالات


مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 1401، جلد ۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی رابطه بین هزینه‌های سلامت و شاخص توسعه انسانی: یک مطالعه بین کشوری 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۲ تأثیر صفات تاریک شخصیت (ماکیاولیسم، خودشیفتگی و ضداجتماعی) بر سوءرفتار سازمانی با تبیین نقش میانجی هوشیاری سازمانی (مطالعهای در حوزه مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی- اورژانس ۱۱۵ استان لرستان) 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۳ بررسی زمان سنجی و کار سنجی ارائه خدمات در بخش تصویربرداری بیمارستان شهید رهنمون یزد در سال ۱۴۰۰ 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۴ مدل‌یابی روابط مدیریت برداشت و سایش اجتماعی با نقش میانجی اعتماد سازمانی و سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان ‌غربی 1401/3/30 - Get XML Data ۲ بار
۵ ارائه الگوی پیشایندها و رهاوردهای ناهنجاری‌های رفتاری منابع انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۶ بررسی شاخص‌های ادراکی کیفیت محیطی مراکز درمانی (مطالعه موردی: بخش‌های منتخب یکی از بیمارستان‌های خصوصی یزد) 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۷ تاثیر وفاداری و اطمینان به برند و تعهد عاطفی به آن بر هواداری از برند در بیمارستان نمازی شیراز 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۸ تبیین چالش‌های سقف گذاری بیمه سلامت و ارائه راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه صاحبنظران 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه