فهرست مقالات


حقوق اداری، 1401، جلد ۹، شماره ۳۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول با تکیه بر ثبت در فهرست آثار ملی مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس و ایران 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۲ چالش‌های مربوط به مرجع تنظیم‌گر و ناظر بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۳ ماهیت مراجع گزینشی کشور و نظارت قضایی بر تصمیمات آنها با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۴ موقعیت حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۵ «تبعیض مثبت» یا «تبعیض رَوا»؟ تأملی بر مفهوم‌شناسی تبعیض در نظام حقوقی ایران؛ مطالعه موردی «بومی‌گزینی‌های استخدامی» 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۶ تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۷ چالش رویکرد و سطح تحلیل در طرح‌های مبارزه با فساد اداری در ایران 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۸ نقدی بر نظر شورای نگهبان در مورد توسعه مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۹ تحلیل سیاست‌های اشتغال دولت ایران در پرتوی حق‌های بنیادین کار 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ ارزیابی مؤلفه‌های عدالت استخدامی در ورود به خدمت در ایران و انگلستان 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه