فهرست مقالات


بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1401، جلد ۳۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ کانی شناسی و زمین شیمی عناصر اصلی، کمیاب و خاکی نادر نهشته بوکسیتی پیراشکفت، ممسنی، استان فارس 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۲ کاربرد شیمی کانی‌ها در بررسی کانه‌زایی و دگرسانی در کانسار روی-سرب انگوران، زنجان 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۳ کانی‌شناسی و تغییرات شیمیایی سولفوسالت‌های کانسار سرب و روی فراگرمایی آی قلعه‌سی (جنوب‌شرق تکاب، شمال‌غرب ایران) 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۴ کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و چگونگی تشکیل منگنز تملیه (شمال‌غرب سلسله-استان لرستان) 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۵ بررسی کانی‌سازی و میانبارهای سیال ذخیره مس لپه‌زنک، پهنه البرز مرکزی، ایران 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۶ بررسی‌های زمین‌شیمی اکتشافی کانی‌های سنگین رسوب‌های آبراهه‌ای و سنگی منطقه اسبخان هریس، شمال غرب ایران 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۷ الگوی تشکیل ذخیره Pb-Zn کیشان، غرب ایران براساس شواهد کانی‌شناسی، سیالات درگیر و ایزوتوپ گوگرد 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۸ کانی‌شناسی و زمین‌شیمی گارنت‌های چند خاستگاهی در گارنت شیست‌های منطقه انجیرخواجه- سیرجان (جنوب شرق ایران) بر پایه بررسی طیف‌سنجی ریز رامان 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه