فهرست مقالات


گوارش، 1401، جلد ۲۶، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Evaluation of Respiratory Function Tests in Patients with Celiac Disease 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۲ Determination of Serum Level of Hepatitis B Antibody in Mofid Children’s Hospital Staff and Factors Affecting Vaccine Immunogenicity 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۳ Co-incidence of Colonization of Helicobacter Pylori in Hyperplastic Adenotonsillar Tissues and Its Antigen in Children 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۴ Effects of Psychological Disorders and Parental Stress on Children with Autism Spectrum Disorder and Digestive Problems in the Period of 2019-2020 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۵ Iranian Association of Gastroenterology and Hepatology Position Statement in Management of Inflammatory Bowel Disease By using Biological Drugs: Expert View 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۶ 21st Iranian Congrss of Gastroerterology and Hepatology Report 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۷ Frequency of Opium Addiction among Inpatients and Outpatients with Common Bile Duct Stones 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۸ The possible role of viruses in the development of irritable bowel syndrome 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۹ Intestinalpseudo-obstruction as the first manifestationof Adrenal Insufficiency: A Case Report and Review of the Literature 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ Acute Hepatitis due to co-infection with Hepatitis A and Epstein-Barr virus 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه