فهرست مقالات


Iranian Journal of Psychiatry، 1401، جلد ۱۷، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Prevalence, Incidence and Health Impacts of Sleep Disorders on Coronary Artery Disease Risk Factors: Results of a Community-Based Cohort Study (KERCADRS) 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۲ Depression, Anxiety, Perceived Stress and Family Support in COVID-19 Patients 1401/3/30 - Get XML Data ۲ بار
۳ The Effectiveness of Auriculotherapy on Women's Sexual Function: A Randomized Controlled Trial 1401/3/30 - Get XML Data ۲ بار
۴ Mental Health Outcomes and Sleep Status among Patients with Coronavirus Disease 2019 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۵ Emotional Schemas and Psychological Distress: Mediating Role of Resilience and Cognitive Flexibility 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۶ Rural-Urban Differences in Age at Autism Diagnosis: A Multiple Model Analysis 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۷ Premedication Propofol Dose to Prevent Emergency Delirium 1401/3/30 - Get XML Data ۲ بار
۸ Rate and Causes of Suicide in Ilam: A Report of the Suicide Registry 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۹ Ketamine and Other Glutamate Receptor Modulating Agents for Treatment-Resistant Depression: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ Self-Compassion: The Factor That Explains a Relationship between Perceived Social Support and Emotional Self-Regulation in Psychological Well-Being of Breast Cancer Survivors 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۱۱ Biological and Neurobiological Mechanisms of Transcranial Direct Current Stimulation 1401/3/30 - Get XML Data ۲ بار
۱۲ Let’s Be Ready: COVID-19 Related Restrictions Can Lead to an Outbreak of Social-Communication Problems in Children 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
۱۳ Rumoromania, Suggestion of a New Term 1401/3/30 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه