فهرست مقالات


کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 1401، جلد ۱۱، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مدیریت بار شبکه با طراحی بهینه یک هاب انرژی در حضور انرژی باد و فتوولتائیک و بارهای پاسخگو با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۲ طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل جریان مستقیم به جریان مستقیم غیر ایزولۀ جدید با بهره ولتاژ بالا و تنش ولتاژ پایین 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۳ مقایسه قابلیت اطمینان انواع سیستمهای انتقال توان با ظرفیت بالا DC و AC 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۴ تخمین برخط شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در حضور نامعینی‌های توان منابع تجدیدپذیر و تعداد منابع تولید پراکنده 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۵ حفاظت تطبیقی بهینه شبکه های توزیع فعال با انتخاب منحنی مشخصه استاندارد بهینه رله های اضافه جریان جهت دار و درنظرگیری محدودیت در تعداد گروه های تنظیم 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه