فهرست مقالات


پژوهش های مشاوره، 1401، جلد ۲۱، شماره ۸۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تجربه‌ی زیسته‌ی زنان و مردان ایرانی از سازگاری با طلاق یک پژوهش کیفی 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۲ تجربۀ انتخاب همسر افراد متقاضی طلاق 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۳ مقایسه اثر بخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر افزایش صمیمیت عاطفی و جنسی زوج های آسیب دیده از خیانت زناشویی 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی اثربخشی ترکیب دو روش خانواده درمانی بافت نگر و ساختاری بر همبستگی و راهبردهای مقابله ای زوجین دارای نارضایتی زناشویی 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۵ مقایسه اثربخشی درمان شفقت خود، شفقت خود مبتنی بر آموزه‌های توحیدی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی و کیفیت زندگی زنان افسرده متاهل 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۶ بررسی تأثیردرمانی گروهی بر رضایت از زندگی، مهارت حل مسئله و امیدواری دختران نوجوان در خانواده‌های پرتنش 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۷ مقایسه اختلالات روانی و تاب آوری در مقابل خودکشی در افراد با و بدون تجربه اقدام به خودکشی 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۸ مقایسه اثربخشی مشاوره‌های مسیر شغلی شناختی-اجتماعی، پردازش اطلاعات شناختی، برساخت گرایی و پذیرش و تعهد بر ابعاد سرمایه عاطفی دانش‌آموزان 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه