فهرست مقالات


اقتصاد و توسعه کشاورزی، 1401، جلد ۳۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف‌کنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی (مورد مطالعه: شهر مشهد) 1401/3/29 - Get XML Data ۲ بار
۲ کاربرد الگوی بهینه‌سازی یکپارچه اقتصادی- هیدرولوژیکی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز قره‌سو با هدف حفظ تالاب و امنیت غذائی 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۳ ارزش‌گذاری اقتصادی منابع آب زیر زمینی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دشت همدان- بهار) 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۴ اولویت‌بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخص‌های رقابت بازاری 1401/3/29 - Get XML Data ۲ بار
۵ ارائه مدلی برای تبیین پیشایندهای قصد استفاده از ارتباطات توصیه‌ای الکترونیکی در خرید محصولات ارگانیک کشاورزی 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
۶ ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران 1401/3/29 - Get XML Data ۲ بار
۷ تحلیل نقش ارزش‌های مصرف سبز و پذیرش ارتباطات سبز در رابطه نگرش‌های مشارکت عمومی و رفتار خرید (مورد مطالعه: دانشجویان سطح شهر مشهد) 1401/3/29 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه