فهرست مقالات


جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1401، جلد ۹، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تبیین جایگاه بخش خصوصی در تحقق پذیری طرح های توسعه شهری 1401/3/26 - Get XML Data ۱ بار
۲ تببینی بر عدالت نور و سایه‌اندازی آن بر بهزیستی ذهنی شهروندان در بزنگاه کووید ۱۹ (مورد مطالعه: شهرک ثمین زنجان) 1401/3/26 - Get XML Data ۱ بار
۳ تبیین وارزیابی بازآفرینی اقتصاد مبنای فضاهای خلاق شهری مستعد توسعه با رویکرد برندسازی (مطالعه موردی: شهرسنندج ) 1401/3/26 - Get XML Data ۱ بار
۴ تحلیل فضایی ـ کالبدی شاخص‌های رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه (۲۳ محله) یاسوج براساس مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره 1401/3/26 - Get XML Data ۱ بار
۵ ارزیابی تعامل محورهای سه‌گانه پایداری در ساماندهی فضای شهری (نمونه موردی: رودخانه خشک شیراز) 1401/3/26 - Get XML Data ۱ بار
۶ اهمیت تراکم ساختمانی در کاهش آلودگی هوای شهر نمونه موردی: شهر اراک 1401/3/26 - Get XML Data ۱ بار
۷ تحلیل سیستمی عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه ریزی مسکن پایدار با رویکرد آینده پژوهی( مطالعه موردی؛ مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ) 1401/3/26 - Get XML Data ۱ بار
۸ سنجش قرارگاه‌های رفتاری در میادین شهری؛ مطالعه تطبیقی میدان نقش جهان و میدان امام علی در اصفهان 1401/3/26 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه