فهرست مقالات


بوم شناسی کشاورزی، 1401، جلد ۱۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم‌نظام‌های باغچه‌ای برخی مناطق استان خراسان رضوی 1401/3/26 - Get XML Data ۳ بار
۲ اثر باکتری‌های افزاینده رشد و قارچ میکوریزا بر صفات مهم زراعی دو رقم گندم (Triticum aestivum L.; Triticum turgidum var. durum) در شرایط دیم 1401/3/26 - Get XML Data ۳ بار
۳ رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت(Zea mays) با استفاده از کشت مخلوط تأخیری با کلزا(Brassica napus L.) 1401/3/26 - Get XML Data ۳ بار
۴ تأثـیر کودهای آلی بر ترکیب و عملکرد اسانس در کشت پایدار گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) 1401/3/26 - Get XML Data ۳ بار
۵ ارزیابی و پهنه‌بندی کارآیی مصرف آب در استان خراسان رضوی 1401/3/26 - Get XML Data ۳ بار
۶ واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌روی 1401/3/26 - Get XML Data ۳ بار
۷ بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و سولفات مس بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) 1401/3/26 - Get XML Data ۳ بار
۸ تحلیل پایداری نظام تولید گندم (Triticum aestivum L.)و جو (Hordeum vulgare L.) دیم در ایران 1401/3/26 - Get XML Data ۳ بار
۹ بررسی عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) و وزن و ارتفاع بوته کاهو (Lactuca sativa L.) تحت تأثیر نیتروژن و نسبت‎های مختلف کشت مخلوط 1401/3/26 - Get XML Data ۳ بار
۱۰ برآورد ردپای آب و آب مجازی برای تعیین الگوی کشت بهینه؛ مطالعه موردی: شهرستان‌های قائنات و زیرکوه 1401/3/26 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه